Jorba Julia, Rosa
Avenida de les Botigues de Sitge 6
8860 Sitges BARCELONA
Teléfono: 0687/523751