Lorenzo Cainzos, Rosa
Avenida de Noia 12
15280 Os Anxeles-Brion CORUÑA (LA)
Teléfono: 0698/176481