Barri Senitches M. Carmen
Plaza Rovira 11
8024 Barcelona BARCELONA
Teléfono: 093/2131930