Corominas Moliner, Anna
Caixa d'Estalvis de Manresa 6
8698 Sant Jordi de Cercs BARCELONA
Teléfono: 0938/248252