Descals Vilarmau, Merce
Carretera de Cardona S/N
08296 Valls de Torruella BARCELONA