Descals Vilarmau, Merce
Carretera de Cardona S/N
8296 Valls de Torruella BARCELONA
Teléfono: 0938/696060