Frigola-Campasol C.B.
Jose Maria Prat 4
17007 Girona GIRONA