Medina Esparza, Vanessa
Torrent de les Flors 45
8024 Barcelona BARCELONA
Teléfono: 0686/879541