Meleno Ortega, Milagros
Heroes Cascorro 12
6004 Badajoz BADAJOZ
Teléfono: 0924/252982