Pacheco Velasco M. Salome
Maria Auxiliadora 23
6011 Badajoz BADAJOZ
Teléfono: 0924/222219